Territory Stories

Alice Springs Water Supply: Future Demand and Storage. (File 74/2995)

Details:

Title

Alice Springs Water Supply: Future Demand and Storage. (File 74/2995)

Creator

White, A. J.

Collection

E-Publications; E-Books; PublicationNT; Report no. 10/1974

Date

1974

Notes

Date:1974

Language

English

Publisher name

Northern Territory Government

Place of publication

Alice Springs

Series

Report no. 10/1974

File type

application/pdf

Use

Attribution International 4.0 (CC BY 4.0)

Copyright owner

Northern Territory Government

License

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Parent handle

https://hdl.handle.net/10070/228116

Citation address

https://hdl.handle.net/10070/674566

Page content

Technical Report WRA74010 Viewed at 05:02:43 on 18/02/2010 Page 4 of 68. 11 B 7 " ' " ,,,' , " , " 1 " ",,,,' .,' "", " "","',,, I I : , " , " " I I I 111\ " .... " " " '" " .. .... " ." "" ,. '" " , , " ,,,,,,,,,,,,,,'c>", I ,,, I " , " , " , " , 1 " " .. L' " ""!i""." " " 1 " " . , . ""',,,,,,,,,,. , . , , , " ""',l""'" '.1 ",,, t { ii' I",' '"'' I ,II,."""""., ." III t I ," " I " '" ",' " " '" , t''''''." ce, "'''''''';' ",i -"',, " "'I,j If,"",'1 ,,' " " F" ,.".,,''',' L ",L ""IL "" "",,, ,.>'1"'.,,,,,, "" I"",.'''' i ''''11 r '''''I ,,' , " ".!~ ! A ),.. I"." I" 1 I ! I ,( I I I < I Ii, I I I I I 1 , , , , , ,," '" 1 I , , , , , , ",," ',~ , ~l" r ...... '" " ' , " , L , , , " I ',1 : 1 , , I ' " ", """"" I , t L I. " '''i ",,111,,1111 II III Ill''''i!! 'II ",\!Il; >" '11 I 111<'1",",1 .' 1\\1 "I, 'II: j,.' I : I I', I I'" I II I' i!:" L II' ','l.i.1 II',' I: II I 1'111 j I ( It:" I t , , " I ," ! t I 1 'IIIII! ''111' \11,;\,"1 I III Ii \, ! \1 I II 'I \ \ \.' ': II;: III 't .\;!, ','! I : I I I I! I I "!,)', \ 'I' \ I I. . "I t '1, )' \ ; 11.1 ... " I ", I, .1 ! I ,: I I II I! I,! II 5 " " '" :!"I~~ ,.~ I .~! 1 \. 111\11 <III"'" I;,' "111);11 ;1 1"1111 4 """""'"'' ,,' "" >" "."" """""" '" "" """",',' ,. .> ,', .. " , . ' r """'" ,It "'" "",." " .. , ." " ... ,. ,,' '"' L, ,,' ,.. I"'" , '""'" L '. ""'" ,." \' " 1,,,"'" ", ,'' .""""."., """.,,, " It ",',,,,,, ",., '" .",,, i .. " ,It,,, ,,,' ,,, '" "" " .. ",''''''','', ''', "" "'"'''''' , .. " .. ,." ,It--"",., .. " tr "',,,, , "tt',." "",,,,,,,,,, ,,,,,,,. .',11' ,,,.,,,", "'.1 "' <',1"" It, 'I) ,"1"" ,j<" ,,\I 'j II' ,.,,, .. ,,,,,1,, .. "",' ""~'" '"," ,,' <til ,,' " .,,, 1""",,,1 , .. , , "'. I'"'''' "I II """,,' "'i" flO' ";1'111 'II , .. " ."""" ~I "" ",'lilt Ill, " I I """" ", '" I I, t" t, """ F""" " ,e . ", L I ,,' " I",' 11"'" ",,.. _"'" '.'" L"" il,. , " , ' , " , ""."., , , " I , , , '. "l L 1 " I;"""""""'" I , I"" , " L F , ; ii' , i ' , 1 , , , ' I ' , , , '.' " ~ '" , , , I l I'>i d.! 1<111""'11 II'IL I" 11"II<,IJ'II','I'''''i,j,I,j ,1111,' ",,' 11,1 ILlIl 1111" , ~." ""11'1. """'111 II'," . , , I' \ , " , I , , 1 I , I j I,; l' 'I. I I I , , I I ,1 I ': 1 I I I I I, I : I j: I " "; I It, ' I ' I l , ' , I~' ,I ! , , , ,. ~ Ii I : I I I I ," ! I ' I l \ , I , I ; ; , 1 ,L \ I ! I I I , ,I I' ~ I ; , I : I' Iii, I I , , I , l , I I I I :: I, r l ' ~ I I I' i ! j I, " '. : 1 I I I I' I J " I , . , I I " , , ' , I I I I I I ":.' :.,!' ~ , i I :, I I' I ' I ! ' I I I I l' \ , t, \ \ I ! I 1 I . 1 ! , ~ I J 1 : I ,I j I I, I I ii' , ; ). . : i ' ' , I I I ~ I I . : I , ! i ;, ,I '" I ' , , I, i, I I I. I' I , ! \ 1 J" ,I ' I I I f I I" I I I ,I ! i I ), ',j t I I I I j I I I I I I I ! I , I ; ; I \ I : 1 j I : I I . I I ,I;,' I I ,'I I;! I I I';, I , : f I I I . , , '''' !, ,; I I'" I 'i ',I i 'I I ' 1 J I <II (11,,11!:IIII!!\)li) I 1:1 I '!I 11111Iji,~!iI<i"" !"I',,:I,IIIIIIII' II,HI Ii. 'I I:, Ii! J ;:1'. :.1 I I- I I Iii: iPI\p JI!11 illl I lilt II!I!I!I, i~!I:,II:ll I: 11 ! 11':11,'1 ;),':,'ili" I!! I 1"~I'II"1 "i'!:' ~!b;l,i! ,,"!I '.1111 ",,' I I III I! I ! I I I I ;!' I I I \ III II : I ! i) II I I I I I ' I i I : iii i ' I I,' II! II I I : ! i : ; I 1 ! I : I I . ,\!"I , , I I L I';! I : : : ~': ~, I , i 1.. l t I' I I; .. I , I .' I ! I I , :, I 1, --""'" , " ,,' " .' " I ill I II jill II~ Illlj!~IIJltjli!;l)!II'!!lrlllt'ili :~:I ;ii,,'I;,!illl:!~,'I:i1i~ -, I, III 'I'II~II til ill) II i \11)1 I '.01 I I I I I I I ; "I I \ I ! I;! I ! I 1 i 1 \ I 1 I I ! I I I \ : I I ~ ! I I ' : ' ~ 1 i ' , I I :!: Ii! t I I I I I til ! I I. ! i I : "; , '. : r I I' I I 'I: J I ! I : ~ ! I I 'I t :! \ t : 2 i III I! 1\11 t ,! i I (l: I It: i 1 j t I ~ III till i I I I iii i!: i \ 1: I,: i '.!! I ii' I i I I' i I: I: 111.1.1 ill 1 11,' I ':!.r ('i.{ " I "::. '1.1 i I r (~j I) [,11 I U: i I' \'" ~ \i!!1 lit! ilill 1111111'1 \;\i!\ili 11,111,'11,1 II!lJil!i 111!lllllli\iHli:dl-i- JI;~:I ;i':-!I~, 1~;j:I::di" lliJllll:: i l::i!]jl\\ ll!l! Ilil HI Ilil \(\llll!ll!j~IJli:: \:ilill[llli!i lli IlJli!il,il:lli~;\;'.lli!!;I,'I':":1 IJlllilll!jl'il 1,',IL:ill'l!iil I ;iL,' I J ~ II ! Hi: \ l! j I! 1111' j! 1 ill I i til j I i I 'r I.:: 11 i ;.: I i I;',: I ! I: II iii I! 1111 1", H I i ,I;! " \.i) i:,', j ,1 I \ i! I~' i III i:: 1 I.! i ':; III' !!J \~ \ ' i: ~~ Ii>. Hlli~l)\ll! \ ili'III!;I!) 11I111,rlll;.iilli!lP!!lp.\,liUI)i\\i:!)I)i~'~III!!111':\il l ! '1,;ll,.,ii'ili:li:i.j'"i\!!!i:',!III:,,;\,II<i ::::ii . t lilll IUlIII:! I I JIIII!I! III iii iiili !1;li III Ii 1IIIi Ii :11111111 I! 11',1 ii, IIIII I!! III!%'! I iLl' lilin ,:1 i, Iii! I111 1!l1 i :1;1 I'!L, III if/' II111 II 11111' iill!l!iilii,I!llliliii:!illlillllliillli!!II1i!~liIlilll!!,!!!'!l!!':!':},,! [!rill!III!IIII!11 IIH,il,l.!-1-ittT,1 lillll!i III!!!!! iillJllliUlllllll1 II!iIIJii!",ll!!li!,'IWli',,'1i1I!I!\!!1 il:!illll:lii!ill!:I'i:ly:/A!!!iln~lN;' II!! II'~!!' i ill iill 111I Ii 11111!1!11!!::li!!1 iillll!ll!ii\\iliil!IWHllli!iiiiiiliil!llid!i!;I!lli!i!(b,'OJ.+fuJ1\Jiir.l'{!i1IiiW::iIUlli! fill! 1111 !IUl,idlJlililii::!liiJiilillll!1111 filif 'Nlil!;lllil:!!lil!!:ii!::UU~;';! ilill!!I!I:!!! i\(:,ill!'!III~1 ii, C~~ I't&D , , , " " . " , " .. \ " , "" ", ", , It, '~'"'''''' " , 70 ' .. ,' .... ""', , " ,,," " , , """,<1'1 ," , .. ,,,,, " " .. " , :.---; " " "", " " " " " . , ,,,' It ",. I"" """'" ",' "' .. ,' .. ""., ,,,.,1,, "',,"" " " " , , "",,,, ""I""" , , .'" " I II,"" " , , -., , , ' , , ". , " I \. , , ' . " " I I " ' ". , , , , ' ~ I I !" ! II' , \ (